ماکارونی با مرغ و پنیر کبابی

ماکارونی با مرغ و پنیر کبابی

مواد مورد نياز: پنیر کبابی ، ماکارونی

نوع غذا: پاستا و ماکارونی
مي توني اينو واسه و درست کني!
درضمن این غذا یه غذای هست!

تعداد نظرات برای این دستورپخت: 3 نفر