درباره

چی بپزم، سایتی برای دادن ایده به شما جهت پخت غذاست!

اگر سوال شما شام چی بپزم و نهار چی بپزم است.اگر نمی دانید برای نهار یا شام و یا وعده های دیگر غذایی خود چه چیزی را آماده کنید، به کمک چی بپزم می توانید با گفتن اینکه چه چیزی در خانه دارید، یک گزینه خوب برای آشپزی بدست آورید.

ما به اقتصاد خانواده شما کمک میکنیم. دیگر نیازی نیست برای تهیه غذا به خرید جدید بروید. فقط کافیست همان مواد اولیه‌ای که در منزل دارید را از لیست صفحه اصلی انتخاب کنید و بر دکمه چی بپزم کلیک کنید. ما به شما خواهیم گفت چی بپزید.

کسب مقام اول در جشنواره وب ایران در گروه تغذیه

چی بپزم در نمایشگاهاستقبال از چی بپزمحضور در نمایشگاه