برنج با تربچه

برنج با تربچه

مواد مورد نياز: برنج ، تربچه ، سیب زمینی ، کاری

نوع غذا: پلو
مي توني اينو واسه و درست کني!
درضمن این غذا یه غذای هست!

تعداد نظرات برای این دستورپخت: 7 نفر