خورش قرمه سبزی

خورش قرمه سبزی

مواد مورد نياز: سبزی ، گوشت ، لوبیا قرمز

نوع غذا: خورشت
مي توني اينو واسه و درست کني!
درضمن این غذا یه غذای هست!

تعداد نظرات برای این دستورپخت: 40 نفر