شکر پلو

شکر پلو

مواد مورد نياز: برنج ، پسته ، خلال نارنگی

نوع غذا: پلو
مي توني اينو واسه و درست کني!
درضمن این غذا یه غذای هست!

تعداد نظرات برای این دستورپخت: 4 نفر