خوراک لوبیا چیتی با ورمیشل

خوراک لوبیا چیتی با ورمیشل

مواد مورد نياز: سیب زمینی ، لوبیا چیتی ، ورمیشل

نوع غذا: خوراک
مي توني اينو واسه و و درست کني!
درضمن این غذا یه غذای هست!

تعداد نظرات برای این دستورپخت: 3 نفر