ته چین مرغ

ته چین مرغ

مواد مورد نياز: برنج ، تخم مرغ ، زرشک ، ماست ، مرغ

نوع غذا: پلو
مي توني اينو واسه و درست کني!
درضمن این غذا یه غذای هست!

تعداد نظرات برای این دستورپخت: 57 نفر

قوروت (خراسان جنوبی)

قوروت (خراسان جنوبی)

مواد مورد نياز: کشک ، گردو

نوع غذا: غذای ارسالی کاربران ، غذای سنتی ، غذای محلی
مي توني اينو واسه و و درست کني!
درضمن این غذا یه غذای هست!

تعداد نظرات برای این دستورپخت: 19 نفر